Sony Corp. Tokyo, Japan

formgivare för Sony Corp. Tokyo på FORM 1900:


formgivare/konstnär ej känd