Ossian Elgström på FORM 1900:

konst
tuschteckning "Nuka och Nepa No 22"
21 x 48 cm 1944