Willem de Moor på FORM 1900:

glas
vas
höjd 17 cm, Flygsfors 1940
vas glas
höjd 16,5 cm, Flygsfors 1940
vas glas
höjd 20,5 cm, Flygsfors 1940