Brita Grahn på FORM 1900:

textil
matta rya
143 x 85 cm 1950-tal