Ragnar Sandgren på FORM 1900:

affischer
affisch film ”För vänskaps skull”
100 x 70 cm 1965