Gabriel Burmeister på FORM 1900:

keramik
väggrelief Ängel
höjd 32 cm, Gabriel-Verken 1930-40-tal