Mária Ráhmer på FORM 1900:

keramik
figurin Gosse med nätkasse
höjd 23 cm 1930
figurin Pojke med flöjt
höjd 22 cm 1930