Ewald Dahlskog - Onsdagsakademien och krokier.

Onsdagsakademien kallade de sig, sex konstnärer, som i mitten av 1930-talet samlades var onsdag klockan 19.00 på Banérgatan i Stockholm. De var Ewald Dahlskog, Carl Gunne, Emil Johansson-Thor, John Jon-And, Wilhelm Kåge och Ellis Wallin.

De sinsemellan rätt olika konstnärerna träffades i Carl Gunnes ateljé för att teckna kroki (croquis) eller som det heter: skissa efter levande, naken modell. I flera år höll de på, dels för övning, dels för att det var roligt. När de hade övat några timmar, avslutades kvällen med supé vid stambordet på Hamburger Börs.

Ewald Dahlskog ansåg att teckna och att lära sig hur den fasta, klara linjen skulle dras var själva grunden till allt konstnärligt skapande. Den tanken höll han kvar hela sitt liv.

Onsdagsakademien ställde även ut tillsammans; i Helsingfors 1936, men då under namnet Onsdagsklubben. Utställningen blev positivt mottagen av den finska pressen och publiken. Ewald Dahlskog visade krokier från de gemensamma sessionerna, men också intarsia, som egen konstart.

(FS 1991)